Islam         

Muhammed

Muhammed vaknar med en oroskänsla.

En kraft så överväldigande att han inte finner ord för den som omsluter honom och håller fast honom. Skräckslagen rusar han upp. ”Läs upp!”

Muhammed känner snarare än hör den befallande stämman.

Budskapet förstår han inte alls. Han är ju bara en simpel köpman som varken kan läsa eller skriva. Känslan av att bli tryckt och klämd blir allt starkare,  tills han tror att han ska dö. Precis när han inte står ut längre kippar han efter luft och i samma ögonblick väller orden ur honom.

”Läs i din herres namn som skapat, som skapat människan av något som hänger, läs upp!

Ty din herre är den nådigaste, han som undervisat med pennan, som undervisat människan om vad hon ej visste.”

Orden strömmar ur Muhammeds mun i vad han tror är hans sista andetag.

Sedan faller han ihop ,utmattad häpen av sin plötsliga vältalighet. Detta hände enligt muslimerna på Ljusets berg – Jabal al –nour i grottan Hira 610 e.kr

 

Muhammeds barndom och ungdomstid
Muhammed föddes år 570 eller 571 e.v.t. Han föddes in i en mäktig klan i Mecka som hette Quirash. Klanen hade fått Mecka att blomstra och gjort den till en viktig handelsstad. Karavanrutter tog vägen dit och anlände med rökelse, myrra, läder, kryddor m.m. Ätten fungerade också som beskyddare av Kaba, templet som rymde flera gudinnor, gudar, samt en berömd svart sten. Området runt Mecka var alltså ett polyteistiskt fäste. Muhammeds pappa hette Abudullah och dog redan innan Muhammed föddes. Mamman hette Amina och hon avled när han var sex år. Muhammed blev föräldralös. Farfadern fick ta över vårdnaden men också han avled när Muhammed var åtta år. Det blev istället hans farbror Abu Talib som fick ta hand honom. Han växte till upp till att bli en ung stilig man.


Muhammed - köpmannen

Muhammed kom att få jobb som köpman. Han fick då och följa med på handelskaravaner till Syrien. Det sägs att det är där han först kommer i kontakt med judendomen och kristendomen. När Islam blivit en egen religion kommer de att accepterade när besläktade religioner och kallas för bokens religioner.  Det verkar som att han blev uppskattad som köpman. Han kallades för Al Amin - den pålitlige och Al Sadiq den sanningsenlige. Muhammed arbetade åt en affärskvinna som hette Khadidja. Henne gifte han sig med när han var 25 år. De fick sex barn tillsammans, men det var bara dottern Fatimah som nådde vuxen ålder. Så länge han var gift med Khadidja tog sig Muhammed inte några andra fruar. Det sägs att han hade 11 fruar till sist (något som enligt Koranen endast profeten fick ha).

 

Muhammed -sökaren

Muhammed började att oroa sig över utvecklingen i Mecka. Familjerna tänkte bara på sig själva och fattiga och föräldralösa var väldigt utsatta. Han tänkte mycket på den allvarliga situationen. Samtidigt intresserade han sig mycket för religion och andra kulturer. Han mötte judar och kristna som båda hade en helig skrift och en gud som fanns till för alla, även de fattiga. Han blev en andlig sökare och år 610 e.v.t är han alltså uppe på Ljusets berg.

 

Uppenbarelsen
Muhammed reser sig efter kollapsen och tänker att det är lika bra att avsluta livet än att sluta det som sinnessjuk. Han börjar klättra mot toppen av Ljusets berg. Då hör han en röst och möts av en skepnad av en man med utbredda vingar. Muhammed tittar åt ett annat håll, men överallt ser han skepnaden, som han snart förstår är ärkeängeln Gabriel. Muhammed tar sig tillbaka till grottan. Nu förstår han att han fått en uppenbarelse från Gud. Uppenbarelsen skulle fortgå i 23 år och i samband med dem, darrade han och svettades han mycket. De kom alltid att ta på hans krafter.

 

Huvudbudskapet
Det blir frun Khadidja som först fick höra vad Muhammed varit med om. Även kusinen Ali, 10 år, får höra vad som hade hänt. Efter tre år vågar han gå ut och berätta om det budskap han fått från Gud. Han berättade för meckaborna att de måste börja att handla gott mot sina medmänniskor. För alla kommer att bli dömda på domens dag av den ende Guden, Allah. Vidare måste de lyssna på Muhammed, eftersom han är Allahs profet. De tidiga uppenbarelserna handlar om att man måste ta hand om de svaga i samhället. Det är också de utsatta grupperna i Mecka som först ansluter sig till Muhammed. Efter ett tag följer också rika efter. En av de närmaste följeslagarna var Abu Bakr som var en rik respekterad köpman.

 

De rika familjernas reaktion

De rika familjerna i Mecka var förbannade på Muhammeds budskap och började att förfölja Muhammeds anhängare. Familjerna var ursinniga för att anhängarna slutade be till alla de gudar som fanns i templet som hette Kaba. Gudarna, gudinnorna och den berömda stenen i Kaba gav stora vinster till Mecka. Genom att tillbedja och offra till gudarna fick Mecka stabilitet och meckaborna tur och lycka.  Muhammeds nya lära - med en Gud - måste därför stoppas, annars kanske kaos och olycka utbryta. "Profeten" som han nu började att kallas, skyddas dock av sin farbror Abu Talib.  Han var en respekterad man i Mecka. När han dog var det slut på skyddet. Muhammed trakasserades allt mer. Hans motståndare kastade sopor på honom. De kastade sand i ansiktet på honom när de mötte honom på gatan. Till sist försökte planerade de att mörda honom.

 

Flykten
Muhammed gömde sig i en grotta och flydde därefter, tillsammans med Abu Bakr, till en närliggande Oas som hette Yatrib. En stad som ville ha Muhammed som domare i de tvister som fanns mellan invånarna. En del av Yatribs invånare hade mött Muhammed vid Kaba och tagit till sig hans budskap. Invånarna i Oasen mötte honom med hurrarop! Profeten fick uppgiften som domare som invånarna önskat. Året för flykten, 622 e.v.t , är starten för muslimsk tideräkning.  Flykten kallas för Hijra.

 

Medina
Yatrib fick snart namnet Profetens stad, eller kort och gott staden. Ordet stad på arabiska är Medina. Han fick bukt på rivaliteten mellan de rivaliserande ätterna. Muslimerna bara växte i antal och snart byggs den första moskén. Och för att skilja sig från judarnas trumpetsignaler och de kristnas klockringning började man med böneutrop från moskén. Det var en frigiven slav - Bilal- som gjorde det första utropet "Allah är störst. Jag vittnar att det finns ingen Gud utom Allah!" Medina blev snart ett mönstersamhälle. Till en början var Muhammeds lära, ett slags avskalad kristendom utan treenighet.  Islam bär en idag stora likheter med judendomen sett till utövandet av religionen. Judarna i Medina konverterade dock inte till Muhammeds lära. De konspirerade med Muhammeds fiender och därför blev många år 627 e.v.t mördade på order av Muhammed, andra tvingades fly. Snart efter detta beslutar sig Muhammed för att böneriktningen ska riktas mot Mecka istället för Jerusalem.  Här blir Islam, Islam. Jerusalem ses dock än idag som Islams tredje heligaste stad. Främst eftersom Muhammed gjorde en nattlig himmelfärd dit från Medina. Där klippdomen idag står skulle Muhammed varit böneledare för de gamla profeterna, ex. Jesus och Moses.

 

Krig med Mecka
Efter han fick ordning på Medina insåg han att om staden ska överleva måste han få över Mecka på hans sida. Ett krig tar sin början genom att Muhammed beordrar krigare att plundra Meckas karavaner.  År 623 vann man ett viktigt slag - vid Badr. Muslimerna allierade sig med beduinstammar i öknen. Tillsammans gjorde man fler överfall på Meckas karavaner. Meckas situation försämrades allt mer och Muhammed blev allt mer segerviss. År 628 begav sig Muhammed med ett litet följe sig till Mecka för att be vid Kaba. Till sitt försvar hade de endast varsitt svärd. Nära stadsgränsen blir stoppade av några av Meckas soldater. De tvingades att slå nattläger. Där inväntade Muhammed sitt öde - han får nu funderingar på om ska kompromissa med Mecka. Profeten är dock rädd att det skulle kanske skada hans ledarskap, men han får tillåtelse att förhandla.  I förhandlingar får han till stånd en tioårig vapenvila med Mecka. En del av kompromissen var att Muhammed godkände vördnad av stenen i Kaba. Stenen var föremål för dyrkan redan under hedniskt tid. Något som nu skulle kunna ses som avgudadyrkan. Islam menar idag att Kaba var ett tempel till Allah redan innan man började dyrka arabiska gudinnorna och gudarna . Enligt tradition var det ett tempel som Abraham byggt till Allah. Historiska fakta pekar dock mot att den tidigare var ett hedniskt tempel. En senare uppenbarelse från Gud godkänner hans kompromiss. En förmodad tung förödmjukelse förvandlas till en gudomlig seger för Muhammed.

 

Seger
Vapenvilan gav Muhammed möjlighet att besöka Mecka fredligt. Många såg nu upp till profeten i staden. År 629 e.v.t tågade han tillsammans med 2000 pilgrimer till Mecka och bad vid Kaba. Året därpå tågar han in med en armé. Muslimerna har vunnit! Nu gjordes Kaba om till ett tempel för Allah. Alla gudinnor och gudar rensades bort och kastades i elden.  Stenen fick vara kvar. Vallfärden till Kaba, har ju fortsatt till våra dagar, nu helgat till Allah.  Det sägs att Muhammed ställde sig ingången till templet och mässade i triumf: "Ärad vare Gud som har hållit sitt löfte och hjälpt sin slav och jagat iväg klanerna!" Mecka hade blivit enat och blomstrade andligt och materiellt. 632 höll Muhammed sitt sista stora tal. I talet sa han: "Se till att ni inte lämnar rättfärdighetens stig när jag är borta".  Han visste att han hade kort tid kvar. Några månader senare dog han i sin favorithustrus Aishas famn.

Kalifatet och inbördes splittring
Arabiska halvön var nu mer eller mindre helt muslimskt. Den som tog över efter Muhammed var hans närmaste man Abu Bakr. Han var kalif 632-34 e.v.t. Det är under hans tid som Muhammed börjar att ses som den störste profeten genom tiderna. Vissa muslimer ser som honom som en fullkomlig människa. Abu Bakrs efterträdare hette Umar och var kalif mellan 634-44. Under Umar erövrade muslimerna Syrien, Irak, Egypten och Nordafrika. Under nästa Kalif, Uthman (644-56)fortsatte expansionen. Han fick dock kritik för att han gynnade sin egen släkt - Ummayaderna. Han utser exempelvis sin släkting Muawija till ståthållare i Syrien. Detta var en av anledningarna till att han blev mördad.

 

Ali blir Kalif

Efter Uthman blivit mördad var det ingen som var beredd att ta över som kalif. I Medina valde man under tvivelaktiga former den som skulle ta över. Valet föll på Ali, som var gift Muhammeds dotter Fatima och även var Muhammeds kusin. Han hade förbigåtts tre gånger tidigare, så man kanske inte hade så stor tilltro till hans ledarförmåga. Han kritiserades från början för att han gjorde för lite för att straffa Uthmans mördare. Han fick från första stund många fiender.

 

Muawiya var förpliktigad att hämnas sin släkting och han vägrade att erkänna Ali som kalif. Ali slog ner upproret, men en osäker tid följde. Några extrema element tappade tron på kalifatet. De kallades för kharidjiter och en av dessa extremister mördade Ali 661 e.v.t. Året innan hade Muawiya redan utropat sig som Kalif i Jerusalem.  En tid av fred följde fram till hans son, Yasid, tog över som kalif 680 e.v.t.

 

Hassan och Husain - shia
Alis anhängare hade hoppats att Alis sönder Hassan och Husain skulle ta över kaliftiteln. De var ju profetens barnbarn. Hasan mutades till fred och dog före Muawiya, så han blev aldrig Kalif. Husain tvingades nu att ställa upp som tronpretendent.  Han begav sig med ett följe av 70 män till Kufa, en ort där Ali varit populär. Kufa ligger i dagens Irak. Staden var dock i händerna på en general som stödde Muawiyas son Yasid.  Generalen hade inga problem med att likvidera Husain och hans män vid Kerbela. Husains huvud kastade för fötterna för Kufas guvernör. Skräck och sorg grep många av de kringstående och en ropade:

"Var försiktig - jag har sett Guds profet (Muhammed) trycka sina läppar mot det ansiktet!" Kalifen Yasid svor sig fri från ansvaret.  Men Alipartiet hade fått sin martyr. Partiet kallades Shi at Ali - Alis parti, idag kort Shia- partiet. Shia minns än idag Husains död vid sorgehögtiden Ashura.

 

Shia började nu att hävda att kalifämbetet skulle ha gått i arv från första början. Ali skulle varit den första kalifen och sedan skulle hans och Fatimas söner (Hasan och Husain) och deras ättlingar ärvt kaliftiteln. Abu Bakr, Umar och Uthman skulle aldrig blivit kalifer enligt dem. Men majoriteten, Sunni-muslimerna hävdar att alla de fyra första kaliferna - (också Ali var rättleda.) Det är i den här tvisten som splittringen mellan de två muslimska grupperna har sin rot. Snart kommer också religiösa inslag med in i bilden. Mer om detta under rubriken riktningar.


Ummayaderna

Kalifämbetet gick sedan i arv inom Muawiyas släkt som kallades för Umayyaderna. Kaliferna blev i praktiken ett slags kungar. För att effektivt kunna styra det nya arabiska jätteriket behövde dem en huvudstad med centralt läge. De valde Damaskus i dagens Syrien. De kom att erövra hela nordafrikanska medelhavskusten och in Spanien. Österut erövrade man Perserriket och områden ända bort till Kina och Indien. Människorna i de erövrade områdena behandlades väl - de fick behålla sin religion i utbyte mot att de betalade skatt till de muslimska härskarna.


Abbasiderna

År 750  e.v.t störtades ummayaderna och en ny kalifsläkt kom till makten, abbasiderna. De härstammade från en farbror till profeten Muhammed. De flyttade huvudstaden till Bagdad. Nu hade de flesta i de erövrade områdena gått över till islam. Araberna var inte längre lika tongivande. I Bagdad hyllade abbasiderna kunskap och kalifen Al Ma´mun grundade visdomens hus år 825 e.v.t. Det var ett centrum för dåtida kunskap. Abbasiderna kunde inte hålla ihop det enorma området. Istället kom kalifatet att delas in i olika provinser. Kalifen blev allt mer en symbolfigur utan makt. Han hade inte ens politisk makt i sin hemstad Bagdad. I muslimska världen utvecklades den antika kunskapen. De översatte grekisk litteratur om vetenskap till arabiska. En kunskap som de utvecklade till nya höjder. De hämtade kunskap från Indien som matematik. Från Kina spred de kompassen och pappret. Araberna blev själva nyskapande inom medicin, matematik, geografi och historia.


Det muslimska Spanien

Ett område som blomstrade var det muslimska Spanien - Al Andalus. Det kom att styras fritt från abbasiderna. Där möttes olika religiösa grupper i samförstånd. I staden Toledo mötes muslimska, kristna och judiska lärda. Härifrån spreds kunskap till Västeuropa genom översättning av arabisk kunskap till latin. Där fanns exempelvis filosofen Avaroes, som var helt nödvändig för att de kristna skulle förstå Aristoteles. Det var genom arabisk kunskap som den europeiska renässansen möjliggjordes. Det moriska Spanien försvann helt när Granada föll för de kristna år 1492 e.v.t. Idag vittnar La Mesquita i Cordoba och Al Ambra i Granada om den muslimska storhetstiden i Spanien.

 

Kalifatets slut

Efter 1500-talet ökade Västeuropas makt på många områden. Det fanns dock mäktiga muslimska riken kvar fram till 1700-talet. Exempelvis det mäktiga Mogulimperiet i Indien och religionstoleranta Osmanska riket. Det var i det sistnämda riket som den sista kalifen, som sågs som väktare av Sharia, avgår 1924. Sedan dess anser man sig klara sig med sharialagen och idag hörs inte högljuda krav på ett återskapande av kalifatet.

Checkpoint - Muhammed och kalifatet
Gör en sammanfattning över Muhammed
och kalifatet via rubrikerna i detta kapitel.

Nästa riktningar.

 

 

Kapitlet om islam är uppdelat i följande rubriker
Introduktion
Gud och människan
Fem pelare och trosartiklar
Högtider och etikett
Heliga skrifter
Kvinnosyn
Muhammed och kalifatet
Riktningar
Quizlet och frågesport

gabriel
Muhammed och Gabriel

Grottan Hira