Islam         

Introduktion
"Islam" är ett arabiskt ord som ofta översätts med orden underkastelse, överlämnande och lydnad. En mer nyanserad förklaring av ordet är att man kan få inre frid inom sig och yttre fred med sina medmänniskor genom att underkasta sig inför Allahs ordning. Ett sådant liv i lydnad ger hjärtat frid och upprättar en verklig fred i samhället, enligt muslimsk tro. En muslim är enligt islam, en som söker frid och fred i Allahs ordning. I samhällsdebatten hör man också ofta ordet islamist, men detta är en person som med olika medel försöker att införa en stat som bygger på de muslimska sharialagarna. Alla muslimer är verkligen inte islamister.

Utbredning
Islams centrum är de heliga städerna Mecka och Medina. I dessa samhällen fick profeten Muhammed fick sina uppenbarelser som sedan skrevs ned i den heliga Koranen. Därför är ofta islam sammankopplad med arabvärlden och arabiskan. Koranen är exempelvis skriven på arabiska. Det är dock viktigt att poängtera att Islam är en världsreligion och det största muslimska landet sett till utövare är Indonesien. Andra stora länder sett till antal utövare är Indien och Pakistan. Indien och Pakistan rymmer tillsammans en tredjedel av världens muslimer. Det finns två huvudinriktningar inom islam. Sunni- och Shiaislam. Islams mystiker kallas för sufier och finns spridda runt om i den muslimska världen.

När du går igenom kapitlet skriver förslagsvis upp de begrepp som är feta och skriver en kort beskrivning. Glöm inte att rubrikerna också är feta. Svara också på Checkpoint-frågorna.
Nu går vi vidare till synen på Gud och människa inom islam

Checkpoint -introduktion och utbredning
1.Varför kopplas islam ofta samman med arabvärlden?
2. Varför är det onyanserat att bara koppla islam till arabvärlden
?

Kapitlet om islam är uppdelat i följande rubriker
Introduktion och utbredning
Introduktion
Gud och människan
Fem pelare och trosartiklar
Högtider och etikett
Heliga skrifter
Kvinnosyn
Muhammed och kalifatet
Riktningar
Quizlet och frågesport

arab
Inom Islam utvecklades snart konstarten, Arabesque
pga av tveksamheten mot avbildningar.
Källa: Creative Commons, By Dalbera