Islam         

Högtider
Det muslimska året har två stora högtider. Den första av dessa firas direkt efter fastemånaden Ramadan. Den kallas för fastebrytandets högtid, ´id al-fitr och varar en dag, men firas inte sällan i tre dagar. Den andra högtiden kallas för Offerhögtiden,´Id al adha och firas för att komma ihåg att profeten Abraham kunde tänka sig att offra sin son Ismael i lydnad inför Guds befallning. Denna högtid avslutar vallfärden och varar i tre dagar.

Eid al fitr -Fastebrytandets högtid
Under denna högtid klär sig muslimer i rena och fina kläder. De besöker moskén och uttrycker tacksamhet över den välsignelse som slutförandet av fastan innebär. De betalar också fastebrytandets allmosa till fattiga och behövande. Denna allmosa är i proportion till antalet medlemmar i hushållet. Meningen med allmosan är att även fattiga ska kunna ha råd att delta i festligheterna. Muslimerna gratulerar varandra med fraserna ´id Mubarak! (Välsignad íd) och as-salamu alaykum! (Guds frid med er!). Högtiden har både samhälls- och familjekaraktär. Man lagar god mat och bjuder hem varandra. Barnen får nya kläder, presenter eller pengar.

Eid al adha- Offerhögtiden
Abraham lydde alltså Gud i befallning att offra sin son. Gud accepterade dock ett lamm istället som symbol för Abrahams hängivelse. Muslimer över hela världen hedrar detta minne genom att göra uppoffringar i Guds namn och islams skull. Under högtiden klär man sig fint och besöker moskén. De som har råd offrar ett lamm, eller ger motsvarande kostnad i pengar till fattiga och behövande i världen.

Födelseceremonier
När ett muslimskt barn blivit fött, läser man böner i barnets öron. Barnet får därefter smaka på något sött, ex. honung. Barnet får ofta sitt namn på sjunde dagen efter födseln. En muslim ser sitt barn som en gåva och ett förtroende från Gud. I vissa muslimska länder är valet av barnets namn en speciell händelse, som vanligtvis firas på den sjunde dagen efter födseln. Släktingar och vänner samlas hemma hos föräldrarna och efter recitation av några avsnitt ur Koranen tillkännager fadern barnets namn. Efter detta har man en fest. Pojkarna blir ofta omskurna vid detta tillfälle. Det kan dock ske senare i livet.

Begravning
I Sverige begravs en muslim i kista eftersom lagen kräver det. Islam rekommenderar att begravningen sker inom ett dygn. Aldrig senare än tre dygn efter dödsögonblicket. Kroppen ska vila på den högra sidan med ansiktet vänt mot Mecka.

Etikett
Islam har som många andra religioner syn på vad som är rätt och fel och rent och orent. Ordet Halal betyder tillåtet och det finns ex. kött som är halal-kött. Det köttet ska vara slaktat på muslimskt vis. Vissa muslimer äter kött från ko, lamm och kyckling även om det inte är halal-slaktat. De flesta muslimer undviker dock fläskkött. Det finns det givetvis muslimer som äter alla sorters mat. Haram är ordet för det som är förbjudet.  Enligt Koranen det förbjudet, haram, att avbilda Gud, ta ut ränta, spela om pengar och dricka alkohol. Men likt synen på halal-kött, så finns det även muslimer som tillåter sig att dricka alkohol. Ifall en muslim håller på att svälta ihjäl, och fläskkött är det enda som finns att äta, så blir det en plikt att äta det. Plikten att rädda liv går före förbudet mot fläskkött. Det som är haram, kan bli halal, men bara i vissa fall

Det finns också andra mer vardagliga saker som är viktiga för muslimer. De flesta muslimer tycker inte att det räcker med papper för att känna sig ren efter ett toalettbesök. Därför finns det ofta en vattenkanna eller likande så att man även tvättar sig med vatten för att få bort ev. rester från avföring eller urin. Muslimer använder sin vänstra hand vid toalettbesök. Högerhanden använder man vid äter eller dricker. När en muslim tar intravenösa mediciner föredrar många muslimer den högra handen.


Checkpoint - högtider och etikett
1. På vilket sätt liknar Eid al fitr, den kristna julen?
2. På vilket sätt visar man solidaritet med dem fattiga under islams stora högtider?
3. Hur får ett muslimskt barn sitt namn? Vilka likheter ser du med namngivningsceremonin inom judendomen?
4. Ge exempel på saker som är haram för rättrogna muslimer?
5. I vilka fall kan haram bli till halal?
6. Varför har muslimer ofta en vattenkanna på toaletten?

Nästa heliga skrifter

Kapitlet om islam är uppdelat i följande rubriker
Introduktion
Gud och människan
Fem pelare och trosartiklar
Högtider och etikett
Heliga skrifter
Kvinnosyn
Muhammed och kalifatet
Riktningar

Quizlet och frågesport