Islam         

Gudssyn
Enligt islam finns det bara en Gud, Allah. Trosbekännelsen första led lyder: "Ingen gud utom Gud". Islam är alltså strikt monoteistiskEn sak som man ser väldigt allvarligt på är när man ger någonting i livet en gudalik status. Att Gud får en "associerad".  Det kallas för Shirk och översätts ibland med dödssynd. Felet man gör är att man låter något som inte är evigt, ex. pengar, få så stor betydelse att man hänger upp sitt liv på det. I islam är "Gud är större - Allahu akbar" - än allt annat i livet.  Det finns bara en mening med livet och det är att leva för Gud och enligt hans ordning. Enligt Koranen får Gud inte avbildas, så inte heller profeten Muhammed. Gud kan istället tydligast ses i naturens skönhet och i människans godhet.

Ett citat från Koranen lyder: "Säg: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”".

Guds namn
Gud har enligt islam, 99 namn och genom dem kan man nå kunskap om honom, ex: är han skaparen, försörjaren, igenkännaren, belönaren av det goda, försörjaren och den som vet allt. Ett viktigt attribut är också att han är domaren.

Domens dag
Muslimer räknar nämligen med att de vid tidens ände, som ska föregås av naturkatastrofer, ska bli dömda av Allah. En muslim som levt som Gud lär har en belöning att se fram emot för sitt rättrogna liv. En belöning i form av ett paradis, där man kan leva i lycka och total harmoni. Det är dock vid tidens ände man uppstår och kommer till paradiset. Därför vilar man i frid till dess. Det finns en föreställning om att martyrer för tron kommer direkt till himlen.  De som inte är värda en belöning kommer istället till helvetet, men efter ett tag blir även dessa förlåtna, det gäller även för Satan som kallas för Shaitan.

Människan
Människan har enligt islam en fri vilja och med den kan hon göra rätt och fel. Hon har ett förnuft. Men behöver vägledning i livet. Islam har ingen tanke på att människan skulle vara delvis är ond som katoliker och protestanter menar menar i sin arvsyndslära. Utan det onda kommer från Satan, som frestar människan till att välja fel väg ibland. Precis som i judendomen och kristendomen är människan skapad till guds avbild och har till uppdrag att förvalta jorden i Guds ställe.

Inom islam menar man att Gud egentligen har bestämt människans öde, det kallas för predestination. "För öde". Människans fria vilja, blir då lite överspelad, då det inte spelar så stor roll hur vi agerar i våra liv. För Gud har ju redan bestämt våra öden och då också vår dom. När någon muslim talar om framtiden - säger man ofta därför i replik - In Shallah - Om Gud vill. Läran är dock omtvistad.

Checkpoint - Gud och människan
1. Vad menas med Shirk? Hur lyder den muslimska trosbekännelsen? Jämför den muslimska synen på Gud med den kristna synen på Gud.
2. Vad händer vid domens dag?
3. Varför är den fria viljan något nedtonad i islam?
4. Beskriv människosynen inom islam? Hur ser dem kristna på fria viljan och ödet?

Klicka för att gå vidare till
Fem pelare och trosartiklar

Kapitlet om islam är upp
delat i följande rubriker
Introduktion
Gud och människan
Fem pelare och trosartiklar
Högtider och etikett
Heliga skrifter
Kvinnosyn
Muhammed och kalifatet
Riktningar
Quizlet och frågesport

Guds 99 namn i kalligrafi